Wydawcą "Rocznika Samorządowego" (ISSN: 2300-2662) jest Fundacja Inicjatyw Akademickich. Tytuł prasowy został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Lublinie 10 lipca 2012 roku pod numerem 1241. Numer ISSN został przyznany 23 kwietnia 2013 roku. W 2015 roku "Rocznik" otrzymał 4 punkty na liście B.

 

"Rocznik Samorządowy" został założony przez Fundację Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, zaś od 2 listopada 2017 r. wydawaniem Rocznika zajmuje się Fundacja Inicjatyw Akademickich. Do tomu drugiego za 2013 rok był firmowany przez - działającą przy Fundacji Obywatelskiego-Rozwoju Ryki - Pracownię Badań nad Samorządami. Od tomu trzeciego za rok 2014 był prowadzony przez członków sieci badawczej Public Administration & Local Government Research Network, od lipca 2016 r. czasopismem opiekowała się Sieć Badawcza Ośrodka Badań nad Samorządem, a od września do listopada 2017 r. Samorządowa Sieć Badawcza.

 

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej, na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, w formie pliku o formacie *.pdf. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. „Rocznik Samorządowy” przynależy do nauk społecznych, gdyż większość artykułów dotyczyło administracji, ekonomii, politologii i prawa, wraz z subdyscyplinami takimi jak historia administracji, historia doktryn politycznych i prawnych czy historia prawa.

Czasopismo posiada pełny skład redakcji, Radę Naukową, zespół redaktorów tematycznych, stałych recenzentów, redaktor statystyczną i językową. Dane redaktorów tematycznych oraz recenzentów podawane są raz w roku w każdym tomie "Rocznika". Do każdego artykułu dodawane są tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim. Dla wygody czytelnika nagłówek strony tytułowej każdego artykułu zawiera pełne dane bibliograficzne.

 

Skład redakcji zmienia się w zależności od wydania, gdyż po pierwsze rada naukowa jest kadencyjna, a po drugie dopasowujemy skład recenzentów i redaktorów tematycznych pod kątem nadsyłanych tekstów.

 

Nabór tekstów prowadzimy od 1 września do 31 grudnia roku poprzedzającego wydanie tomu.

 

Obsługę pisma prowadzi i przyjmuje teksty drogą elektroniczną redaktor naczelny dr Grzegorz Lubeńczuk.

 

Redakcja nie płaci za przesłane teksty, ale też nie pobiera opłat za publikację. Członkowie redakcji zajmują się „Rocznikiem” w ramach wolontariatu, a „Rocznik” nie jest sprzedawany, gdyż jest czasopismem bezpłatnym. Ani wydawnictwo, ani członkowie redakcji, ani autorzy nie czerpią dochodów z dystrybucji „Rocznika”.