Czasopismo służy przede wszystkim prezentacji dorobku studentów, doktorantów oraz osób działających w pozauniwersyteckim ruchu naukowym, w szczególności prac przekraczających standardowe 40 tysięcy znaków (które z racji objętości nie są przyjmowane do druku przez inne redakcje) oraz referatów konferencyjnych.

Za publikację tekstów redakcja nie pobiera opłat, a autorzy nie przenoszą na wydawcę autorskich praw majątkowych.

Instrukcja dla autorów
rocznik_instrukcja_dla_autorow.pdf
Adobe Acrobat Document 34.9 KB
Sposób formatowania przypisów
rocznik_przypisy.pdf
Adobe Acrobat Document 42.1 KB
Formularz oświadczenia autorskiego
UWAGA! Formularz w formacie *.doc udostępnia redakcja. Prosimy o kontakt mailowy.
rocznik_oswiadczenie.pdf
Adobe Acrobat Document 25.9 KB