Wydawca:

Fundacja Inicjatyw Akademickich

ul. Relaksowa 9/95

20-819 Lublin

http://fia.lublin.pl

 

Redaktor Naczelny: dr Grzegorz Lubeńczuk