Redakcja "Rocznika Samorządowego" jest gotowa patronować konferencjom naukowym, umożliwiając osobom zainteresowanym publikację artykułów.