Przewodniczący:

Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

 

Członkowie:

  • Dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
  • Doc. JUDr. Alena Krunková, PhD (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko)
  • Prof. Catedrático Vasco Pereira da Silva (Universidade de Lisboa, Portugal)
  • Dr hab. Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
  • Dr hab. Andrzej Wrzyszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
  • Prof. dr hab. Marian Zdyb (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)