Redaktor naczelny:

Grzegorz Lubeńczuk

 

Zastępca redaktora naczelnego:

Emil Kruk

 

Sekretarz redakcji:

 

Redaktorzy tematyczni:

dr Anna Lichosik

dr Paweł Szczęśniak

dr Kamil Sikora